การชำระเงิน

HIGHTTIME มีหลากช่องทางให้ลูกค้าได้เลือก


แจ้งชำระเงิน

ฟอร์มส่งหลักฐานชำระเงิน